تبلیغات
صنایع چوب لوتوس - نظریه رنگها
صنایع چوب لوتوس
لوتوس چوب همگام با پیشرفت صنعت چوب
گالری تصاویر
نظریه رنگها

نوشتار زیر چکیده ای است که بر اساس نظریه رنگها و پس از سالهای پژوهش نگاشته شده است

قرمز :

خوش قلب اما خودپرست این رنگ مظهر شدت و زیاده روی است که گاهی در جهت مخالف آن است . قرمز رنگ عشق و تنفر و فداکاری و خشونت و خون و آتش . کسی که به این رنگ علاقه دارد هرگز نمی تواند در زندگی بی تفاوت باشد . این گونه اشخاص تند و سرکش و در عین حال فعال و شجاع و کمی عجول هستند .

احتمال شکست به خصوص در عشق برای آنها فراوان است . قضاوتهای عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی هایشان می شود ، با آن که در عشق کاملا فداکارند اما اگر روزی حوادث بر وفق مراد نباشد بدون تفکر و جویا شدن علت می جنگند . دو عیب بزرگ خودپرستی و عدم کنترل ، در نفس آنهاست و دو صفت ممتازشان خوش قلبی و حس بزرگ طلبی است . به طور کلی دوستداران رنگ قرمز دارای خصوصیات متضادی هستند .

صورتی :

مورد علاقه دیگران رنگ صورتی در واقع در همان قرمز است که کمرنگ شده باشد . اگر به این رنگ علاقه دارید تمام صفات رنگ قرمز را کمی ملایمتر دارا می باشید ، با گذشت هستید و درعشق ، تندی نشان نمی دهید .

دیگران را خوب درک می کنید و با اطرافیان خود با ملایمت و لطف رفتار می کنید و به دلیل نشاط و شادابی تان مورد علاقه اطرافیان خود هستید . آنهایی که به این رنگ علاقه دارند اغلب شکستها ، خشونت ها و دشواری های زندگی را تحمل کرده اند و با مشکلات فراوان مواجه شده اند .

 آبی :

نظم ، پشتکار ، تنهایی رنگ آبی از رنگهایی است که طرفداران زیادی دارد . اگر به این رنگ علاقه دارید ، کاملا می توانید هوس و احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید . ظاهر آرام شما دیگران را وادار می کند که به شما احترام بگذارند و دوست دارید پیوسته مورد احترام و ستایش دیگران قرار بگیرید .

 در خرید و پوشش لباس قناعت می کنید و به علت شرم و حیا و گاه غروری که دارید میل دارید اغلب تنها باشید . حماقت و عدم فهم دیگران شما را کسل می کند و کسانی که از نظر هوش و فهم بر شما برتری دارند شما را ناراحت می کنند . کارهای خود را از روی نظم و ترتیب و بر پایه قواعد معینی انجام می دهید . یکی از صفات مشخص شما پشتکار شماست .

ارغوانی :

رنگ عارفها و روانگران رنگ اسرار آمیز و باشکوهی است . دوستداران این رنگ پیوسته مجذوب زیبایی ها و ظرافت ها می شوند و مغرور و اجتماعی هستند معاشرت با این دسته لذتبخش است که به امور معنوی بیشتر می پردازند . ارغوانی رنگ مورد پسند عرفا نیز هست.

قهوه ای :

قابل اعتماد اگر رنگ قهوه ای را دوست دارید کاملا می توان روی شما حساب باز کرد . با ثبات و مقدس ، شاعر پیشه و کمی فیلسوف مآب هستید . به ندرت تغییر عقیده می دهید و با آنکه کمتر تصمیم می گیرید اما هر بار که تصمیمی بگیرید آن را به مورد عمل می گذارید . شما کاملا در نگهداری پول و اسرار دیگران دیگران قابل اعتماد هستید .

میل دارید پیوسته در عالم خودتان باشید و گاهی اوقات با اطرافیان خود رفتار خشونت آمیزی در پیش می گیرید . درعشق هرگز بدبین و تند نیستید .

خاکستری :

 احساس بی نیازی این رنگ مظهر چشم پوشی از خوشی های دنیاست . کسانی که به این رنگ علاقه دارند اغلب در زندگی احساس رضایت می کنند ، خاکستری رنگ عقلا است و جوانانی که به این رنگ اضهار علاقه می کنند در واقع خود را هم شان و هم طراز اشخاص کهنسال میدانند و در زندگی احساس بی نیازی می کنند .

در عشق بر افراد مسن تر از خود تمایل دارند و اغلب کسانی که از نظر فکر و ایده به آنها برتری دارند خیلی آسان طرف توجهشان قرار خواهند گرفت .

 پرتقالی :

صداقت آری ، هوسبازی هرگز رنگی است ترکیبی و آنهایی که این رنگ را رنگ دلخواه خود می دانند متکی به نفس نیستند . اجتماعی و خوش خلقند و با مردم خوب رفتار می کنند . نفوذ دراین گونه افراد مشکل است .

کسی که آنها را دوست بدارد می تواند با او به آسانی ازدواج کند . هوسباز نیستند و اگر با کسی دوستی کنند صداقت و فداکاری دارند . اگر افراد این دسته با کسی که خصوصیات اخلاقی خودشان را داشته باشد ازدواج کنند سعادتمند می شوند .

سبز :

کنجکاوی رنگ سبز طبیعت و تازگی است . اگر به این رنگ علاقه دارید زندگی با شما آسان است . نقطه اشتراک فراوانی با افراد علاقه مند به رنگ پرتقالی دارید . روابط شما با دیگران بر پایه اصول و قرارداد است . دوست ندارید که در زندگیتان حوادثی به وقوع پیوندد اما کنجکاوانه به ماجراهای زندگی توجه دارید .

فیروزه ای :

 اسرار آمیز و پند ناپذیر دوستداران این رنگ اسرار آمیزند و احساساتی و کارهای شخصی خود را به خوبی اداره می کنند . پشتکار دارند و با ثباتند و به نصایح دیگران در مورد کارهای خود کمتر توجه دارند . فیروزه ای معمولا رنگ مورد علاقه ی خانمها است .

سیاه :

خوش ذوقی و ظرافت طبع این رنگ بر خلاف عقیده ی همگان رنگ نومیدی و عزا نیست بلکه نشانه خوش ذوقی و ظرافت طبع است . اگر از دوستداران این رنگ هستید مسلما به شخصیت اطرافیان خود احترام می گذارید و برای آن که دیگران را با ارزش و بر جسته نشان دهید از هیچگونه کمکی به آنها دریغ نمی کنید و هرگز خود را به دیگران تحمیل نمی نمایید . همچنین عقاید و نظریات دیگران را به آسانی می پذیرید .

نکته  :

یک نکته ی رنگی توجه و علاقه شما به رنگها در طی زمان تغییر می کند به دلیل آنکه خصوصیات اخلاقیتان نیز در سالیان دراز تغییر خواهد کرد . اما اگر در مورد رنگی ناگهان عقیده خود را عوض کنید به علت ضعف شما و یا به علت نیازتان به تغییر محیط است .

آرشیو مطالب
نظر سنجی
کیفیت طراحی دکوراسیون داخلی لوتوس را چگونه ارزیابی می کنید؟

مطالب
< script type='text/javascript' src='http://rssReader.abzarak.com/code.php?t=3&back=_fff&color=_444&box=_fff&max=50&rss=http://javalord.vcp.ir/?goto=rss' >